Z.Gëzim Topçiu 

      Kryetari i Bashkisë
Programi 

i TRANSPARENCËS

Analiza e punës të Bashkisë Maliq për vitin 2019 !

Bashkia Maliq,50 milionë lekë investime në rrugë.

Bashkia Maliq, 51 milionë lekë për ujësiellsa e kanalizime.

PUNËT GJATË NJË JAVE
NJOFTIME

 

Tashmë projekti: Qëndra Komunitare dhe Kulturore -"Dhimitër Orgocka"- Maliq është gati !

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq

Adresa: Bulevardi “Rinia” Maliq, Korçë                                    Tel.&Fax.+355 861 2 20 26                                     www.bashkiamaliq.gov.al

NR TELEFONI

Policia                   129

Zjarrfikësja          128

Zyra e Informacionit