Z.Gëzim Topçiu 

      Kryetari i Bashkisë

Këshilli i Bashkisë miraton “Planin e Përgjithshëm Vendor “ të Bashkisë Maliq .

Tashmë pas 50 vitesh, kemi një dokument strategjik mbi të cilin do të planifikohet , menaxhohet e zhvillohet i gjithë territori i bashkisë.

 

 

 

 

Bashkia e Maliqit ndërhyn në akset e thella rurale

Ndryshimi është i dukshëm në Zvirinë edhe pse ka ende shumë punë për të bërë .

follow US

Pastrohet kanali i ujërave të larta në Sovjan

Venosen gjoba për ndërtimet pa lejë në Bashkinë Maliq

Pamje nga Mali i Valamarës

Mali i Valamarës ndodhet midis Maliqit dhe Gramshit në një ndër vargmalet më të bukura të Shqipërisë. Për vite me radhë, është një pikë kryesore e alpinistëve, sportistëve, por dhe turistëve në vendin tonë. 

PUNËT GJATË NJË JAVE
NJOFTIME

 

Tashmë projekti: Qëndra Komunitare dhe Kulturore -"Dhimitër Orgocka"- Maliq është gati !

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq

Adresa: Bulevardi “Rinia” Maliq, Korçë                                    Tel.&Fax.+355 861 2 20 26                                     www.bashkiamaliq.gov.al

NR TELEFONI

Policia                   129

Zjarrfikësja          128

Zyra e Informacionit