Z.Gëzim Topçiu 

      Kryetari i Bashkisë

Ky është Shëngjergji sot

Zgjidhet problemi i ujrave të tepërta në Vloçisht

Përfundon projekti për kanalizimet në fshatin Zëmblak

follow US

Miratohet fondi për ndërhyrjen në infrastrukturën e disa fshatrave

RAPORTI I PERFORMANCËS MALIQ 2019 

Bashkia Maliq ndërhyn në rrugët e fshatit Shëngjergj

Pamje nga Mali i Valamarës

Mali i Valamarës ndodhet midis Maliqit dhe Gramshit në një ndër vargmalet më të bukura të Shqipërisë. Për vite me radhë, është një pikë kryesore e alpinistëve, sportistëve, por dhe turistëve në vendin tonë. 

PUNËT GJATË NJË JAVE
NJOFTIME

 

Tashmë projekti: Qëndra Komunitare dhe Kulturore -"Dhimitër Orgocka"- Maliq është gati !

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq

Adresa: Bulevardi “Rinia” Maliq, Korçë                                    Tel.&Fax.+355 861 2 20 26                                     www.bashkiamaliq.gov.al

NR TELEFONI

Policia                   129

Zjarrfikësja          128

Zyra e Informacionit