Z.Gëzim Topçiu 

      Kryetari i Bashkisë
Programi 

i TRANSPARENCËS

Bashkia Maliq fiton projektin për parandalimin e përmbytjeve të tokave Buqësore 

Pastrohet kanali i ujrave të larta në Plasë

14,1 milionë lekë për pastrimin e lumenjve e kanaleve në Korçë e Maliq 

Maliq, së shpejti ndërhyrje në kanalizimet e ujrave të zeza Vloçisht 

PUNËT GJATË NJË JAVE
NJOFTIME

 

Tashmë projekti: Qëndra Komunitare dhe Kulturore -"Dhimitër Orgocka"- Maliq është gati !

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq

Adresa: Bulevardi “Rinia” Maliq, Korçë                                    Tel.&Fax.+355 861 2 20 26                                     www.bashkiamaliq.gov.al

NR TELEFONI

Policia                   129

Zjarrfikësja          128

Zyra e Informacionit