top of page

 Agjencia e Pyje -Kullotave pranë Bashkisē Maliq ngre fidanishten e parë për prodhim fidanësh pyjorë .Tashmë ne do të sigurojmë vetë fidanë për mjediset publike . Punë e shkëlqyer

bottom of page