Agjencia e Rrugëve të Bashkisē Maliq ndërhyn në pastrimin e borës edhe në zonat malore ! Sot në Njësinë Administrative Gorë ku kishim edhe probleme në qarkullimin e mjeteve !

NR TELEFONI

Policia                   129

Zjarrfikësja          128

Zyra e Informacionit 

ADRESA E BASHKISE

Bulevardi “Rinia” Maliq 
Tel.Fax:

+355 861 2 20 26

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq