top of page

Agjencia e Rrugëve të Bashkisē Maliq ndërhyn në pastrimin e borës edhe në zonat malore ! Sot në Njësinë Administrative Gorë ku kishim edhe probleme në qarkullimin e mjeteve !

bottom of page