Agjencia e Rrugëve të Bashkisē Maliq ndërhyn në pastrimin e borës edhe në zonat malore ! Sot në Njësinë Administrative Gorë ku kishim edhe probleme në qarkullimin e mjeteve !

Adresa: Bulevardi “Rinia” Maliq, Korçë                                    Tel.&Fax.+355 861 2 20 26                                     www.bashkiamaliq.gov.al

NR TELEFONI

Policia                   129

Zjarrfikësja          128

Zyra e Informacionit 

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq