Agjencia e Shërbimeve në bashki po punon në Shkollën 9-vjeçare Vloçisht dhe në "Rehabilitimin e kopshtit të fëmijeve e Qëndrës Shëndetësore Fshati Maliq" !

Adresa: Bulevardi “Rinia” Maliq, Korçë                                    Tel.&Fax.+355 861 2 20 26                                     www.bashkiamaliq.gov.al

NR TELEFONI

Policia                   129

Zjarrfikësja          128

Zyra e Informacionit 

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq