Agjencia e Ujitje -Kullimit pranë Bashkisë Maliq, në zonën e Berasit

Agjencia e Ujitje -Kullimit pranë Bashkisë Maliq, në zonën e Berasit për stabilizimin e ujrave e mbrojtjen e aksit të rrugës .

Adresa: Bulevardi “Rinia” Maliq, Korçë                                    Tel.&Fax.+355 861 2 20 26                                     www.bashkiamaliq.gov.al

NR TELEFONI

Policia                   129

Zjarrfikësja          128

Zyra e Informacionit 

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq