Agjencia e Ujitje -Kullimit pranë Bashkisë Maliq, në zonën e Berasit

Agjencia e Ujitje -Kullimit pranë Bashkisë Maliq, në zonën e Berasit për stabilizimin e ujrave e mbrojtjen e aksit të rrugës .

NR TELEFONI

Policia                   129

Zjarrfikësja          128

Zyra e Informacionit 

ADRESA E BASHKISE

Bulevardi “Rinia” Maliq 
Tel.Fax:

+355 861 2 20 26

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq