top of page

Agjencia e Ujitje -Kullimit pranë Bashkisë Maliq, në zonën e Berasit

Agjencia e Ujitje -Kullimit pranë Bashkisë Maliq, në zonën e Berasit për stabilizimin e ujrave e mbrojtjen e aksit të rrugës .

bottom of page