Agjencia e Ujitje -Kullimit pranë Bashkisë Maliq, në zonën e Berasit

Agjencia e Ujitje -Kullimit pranë Bashkisë Maliq, në zonën e Berasit për stabilizimin e ujrave e mbrojtjen e aksit të rrugës .

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq