top of page

Asfaltimi në fshatin Podgorie sapo ka filluar !
Një rrugë mjaft problematike ndër vite ! Një premtim drejt realizimit nga Bashkia Maliq me fondet e veta !

bottom of page