top of page
70691506_2426996380865902_64675151748435

Pamje gjatë kërkimeve për neolitin dhe eneolitin në Maliq.

Foto shumë e vjeter dhe nuk e dimë me saktësi daten në të cilen është shkrepur kjo foto por mund të themi se gërmimet në vendbanimin e Maliqit filluan si domosdoshmeri e shpëtimit të tij nga dëmtimet që do të shkaktonte zgjerimi e thellimi i shtratit te lumit Devoll. Kjo përcaktoi hapjen e kuadratave me siperfaqe të madhe e si rrjedhim u arrit të zbulohet një siperfaqe relativisht e madhe e vendbanimit palafit dhe e një lënde arkeologjike të pasur dhe të larmishme.
Maliqi është vendbanim me shtrirje shumë të gjatë kohore, rreth 4000 vjeçare, me intensitet banimi, e me një zhvillim kulturor shumë të lartë, dhe me një përparim social-ekonomik e fetar që e bëjnë të krahasohet me qëndrat e mëdha të Thesalisë në Greqi.
Kur flasim për kulturën e Maliqit duam të veçojmë edhe faktin se Maliqi u bë shkollë e përpjekjeve të përbashkëta të prehistorianeve tanë për të studjuar kulturat e neolitit, eneolitit e të epokës së bronzit dhe në krye të kësaj shkolle ka qenë udheheqësi shkencor Prof. Frano Prendi.

bottom of page