top of page

Bashkia Maliq fillon nga puna për hartimin e projektit për Rivitalizimin Urban të Fshatit Drithas Lart dhe Rehabilitim të Kanalit të Rekës

bottom of page