Bashkia Maliq ka filluar nga puna për rikostruksionin e nje godine për strehim social .

1/1

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq