Bashkia Maliq ka filluar punën për prodhimin e parfabrikateve të betonit , për zvendësimin e urave të dëmtuara në

1/1

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq