top of page

Bashkia Maliq ka filluar punën për prodhimin e parfabrikateve të betonit , për zvendësimin e urave të dëmtuara në

bottom of page