top of page

Bashkia Maliq nëpërmjet Agjencisë të Shërbimeve, rehabiliton ambjentet e Shkollës 9-Vjeçare dhe Njësisē Administrative Moglice.

bottom of page