Bashkitë pë Europën

Projekt i Komisionit të Bashkimit Europian dhe Ambasadës Spanjolle në Shqipëri. 
Java e Arteve Skenike Spanjolle në Shqipëri me këngëtaren Arianna Puello e grupin e saj në Maliq

Adresa: Bulevardi “Rinia” Maliq, Korçë                                    Tel.&Fax.+355 861 2 20 26                                     www.bashkiamaliq.gov.al

NR TELEFONI

Policia                   129

Zjarrfikësja          128

Zyra e Informacionit 

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq