Pastrim kanali e  tombino përgjatë rrugës Rrëmbec -Rov

1/1

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq