Dëgjesë publike për buxhetin e vitit 2019 në Njësinë Administrative Pojan

41510366_1835845169831966_47813605311119
41532850_1835883029828180_81392805442622
41435184_1835845959831887_72223013114195
1/1