Diskutimi për "Buxhetin e Vitit 2019" Njësia Administrative Pirg.

1/1

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq