top of page

Ditë festive me nxënësit e dalluar të Bashkisë Maliq ! Jemi në shkollën e Rrëmbecit! Në shkollën më të re, e më të bukur të Qarkut Korçë !

bottom of page