top of page

Ditë pastrimi sot në Bashkinë Maliq

22 Prilli është Dita Ndërkombëtare e Tokës, ditë në të cilën ndërgjegjësohen rreth 1 miljardë njerëz, që në mënyra të ndryshme mundohen që t’i vijnë asaj në ndihmë. Në kuadër të Ditës së Tokës edhe Bashkia Maliq organizoi një aktivitet ndërgjëgjesues me administratën e Bashkisë si dhe të gjitha njësitë Administrative. Të gjithë u mblodhën për të pastruar, por fokusimi ishte përqendruar në brigjet e lumit Devoll.  Por ,përse ta përqendrojmë një nismë të tillë vetëm në një ditë? Ne mund ta ndihmojmë planetin në të cilin jetojmë duke filluar me ndryshimin e zakoneve në të cilat janë pjesë e rutinës sonë,

bottom of page