top of page

Dorcas Albania Korçe ndihmon me pajisje nga Holanda shkollën 9-vjeçare Podgorie !
Faleminderit Dorcas p
ër mbeshtetjen !

bottom of page