top of page

Dorcas Albania Korçe ndihmon me paisje nga Holanda shkollen 9-vjeçare Podgorie !
Faleminderit Dorcas per mbeshtetjen !

bottom of page