top of page

KOMISIONI I QIRADHËNIES SË TOKËS BUJQËSORE, VENDIM NR 1.
DT 19.01.2018, PËR SHQYRTIMIN DHE VLERËSIMIN E OFERTAVE

bottom of page