KOMISIONI I QIRADHENIES SE TOKES BUJQESORE, VENDIM NR 1.

DT 19.01.2018, PER SHQYRTIMIN DHE VLERESIMIN E OFERTAVE

NR TELEFONI

Policia                   129

Zjarrfikësja          128

Zyra e Informacionit 

ADRESA E BASHKISE

Bulevardi “Rinia” Maliq 
Tel.Fax:

+355 861 2 20 26

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq