Dritë jeshile për "Planin e Pērgjithshëm Rregullues të Bashkisë Maliq ! Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë konfirmon financimin 

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq