Edhe fshati Tërovë nga sot me ndriçim LED !

21687432_1447436732006147_7415288613490286484_n
21687432_1447436732006147_7415288613490286484_n
21764720_1447436742006146_2031982379052136175_n
21764720_1447436742006146_2031982379052136175_n
21761482_1447436815339472_2746256135965891166_n
21761482_1447436815339472_2746256135965891166_n
21761721_1447436805339473_1238066531542813333_n
21761721_1447436805339473_1238066531542813333_n
21761500_1447436722006148_5416325608893077002_n
21761500_1447436722006148_5416325608893077002_n
21617784_1447436772006143_1140101540419812850_n
21617784_1447436772006143_1140101540419812850_n