top of page

Edhe në Burimas filluam punën për rikonstruksion të objektit që dikur ka qënë shkollë! Sa shumë e donin banorët këtë ndërhyrje! Tashmë është një realitet!

bottom of page