Fëmijët e shkollës Burimas këtë vit shkollor në objektin e Rikonstruktuar nga Bashkia.

1/1

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq