top of page

Në fshatin Pocestë -Njësia Administrative Libonik 

Fillon puna në terren për evidentimin e objekteve që do të financohen gjatë vitit 2019 nga Bashkia Maliq 

bottom of page