Në fshatin Pocestë -Njësia Administrative Libonik 

Fillon puna në teren për evidentimin e objekteve që do të financohen gjatë vitit 2019 nga Bashkia Maliq 

1/1

Adresa: Bulevardi “Rinia” Maliq, Korçë                                    Tel.&Fax.+355 861 2 20 26                                     www.bashkiamaliq.gov.al

NR TELEFONI

Policia                   129

Zjarrfikësja          128

Zyra e Informacionit 

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq