Fillon puna për pastrimin e Kolektorit të Sovjanit 7.5 km të gjatë . Vlerësim për Bordin Rajonal të Kullimit Korçe

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq

Adresa: Bulevardi “Rinia” Maliq, Korçë                                    Tel.&Fax.+355 861 2 20 26                                     www.bashkiamaliq.gov.al

NR TELEFONI

Policia                   129

Zjarrfikësja          128

Zyra e Informacionit