HISTORIA DO NDRYSHOJE !!!

Ne sherbim te qytetareve per fillimin e nje projekti te ri ne fushen e dijes!

Fillon puna per rikonstruksionin e shkolles te fshatit Burimas !

5
5
17
17
16
16
15
15
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13