top of page

HISTORIA DO TË NDRYSHOJË !!!

N
ë shërbim të qytetarëve për fillimin e një projekti të ri në fushën e dijes!
Fillon puna p
ër rikonstruksionin e shkollës të fshatit Burimas !

bottom of page