Fillon puna për rikonstruksionin e shkolles Dushar -Njesia Administrative Moglice !