MIRE SE VINI !

Ky eshte FORUMI RINOR, ku ju mund te jepni ide, projekte dhe propozimet tuaja, per me te miren e komunitet!

AvatarTitleCommentsLikesViewsRecent ActivityItem option menu
00Aug 5, 2017

NR TELEFONI

Policia                   129

Zjarrfikësja          128

Zyra e Informacionit 

ADRESA E BASHKISE

Bulevardi “Rinia” Maliq 
Tel.Fax:

+355 861 2 20 26

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq