Fusha e sportit në fshatin Pirg nga një vendqëndrim për mjetet e kullotjen e bagëtive në një terren sportiv për shkollën e komunitetin. Pas sistemimit të oborrit filluam sot me rrethimin e fushës së futbollit.

Adresa: Bulevardi “Rinia” Maliq, Korçë                                    Tel.&Fax.+355 861 2 20 26                                     www.bashkiamaliq.gov.al

NR TELEFONI

Policia                   129

Zjarrfikësja          128

Zyra e Informacionit 

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq