top of page

Fusha e sportit në fshatin Pirg nga një vendqëndrim për mjetet e kullotjen e bagëtive në një terren sportiv për shkollën e komunitetin. Pas sistemimit të oborrit filluam sot me rrethimin e fushës së futbollit.

bottom of page