Fusha e sportit në fshatin Pirg nga një vendqëndrim për mjetet e kullotjen e bagëtive në një terren sportiv për shkollën e komunitetin. Pas sistemimit të oborrit filluam sot me rrethimin e fushës së futbollit.

NR TELEFONI

Policia                   129

Zjarrfikësja          128

Zyra e Informacionit 

ADRESA E BASHKISE

Bulevardi “Rinia” Maliq 
Tel.Fax:

+355 861 2 20 26

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq