Fusha e sportit në fshatin Pirg nga një vendqëndrim për mjetet e kullotjen e bagëtive në një terren sportiv për shkollën e komunitetin. Pas sistemimit të oborrit filluam sot me rrethimin e fushës së futbollit.

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq