Z.Gëzim Topçiu 

      Kryetari i Bashkisë

VIZITOR

  • PUNËT GJATË NJË JAVE

TAKSAT VENDORE PER VITIN 2019

TAKSAT VENDORE PER TRANSPORTIN

TAKSAT VENDORE PER FAMILJARET

TAKSAT VENDORE PER BIZNESIN

AKTIVITETE

NR TELEFONI

Policia                   129

Zjarrfikësja          128

Zyra e Informacionit 

Adresa: Bulevardi “Rinia” Maliq, Korçë                                    Tel.&Fax.+355 861 2 20 26                                     www.bashkiamaliq.gov.al

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq