Inspektim i punës në pastrimin e kolektorit C-20 në zonën Vreshtas-Bregas

1/2

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq