Inspektim i punës në pastrimin e kolektorit C-20 në zonën Vreshtas-Bregas

1/2