top of page

Inspektim në fshatin Podgorie ! Rruga e Luadishtes dhe veshja me polisterol e shkollës sipas grafikut të percaktuar nga ana jonë!

bottom of page