Inspektim punimesh në fshatin Vloçisht -Njësia Administrative Libonik. 
Jam njohur me problematikat e banorëve dhe nevojën për shtesë në kanalizime

1/2

Adresa: Bulevardi “Rinia” Maliq, Korçë                                    Tel.&Fax.+355 861 2 20 26                                     www.bashkiamaliq.gov.al

NR TELEFONI

Policia                   129

Zjarrfikësja          128

Zyra e Informacionit 

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq