Inspektim punimesh në fshatin Vloçisht -Njësia Administrative Libonik. 
Jam njohur me problematikat e banorëve dhe nevojën për shtesë në kanalizime

1/2

NR TELEFONI

Policia                   129

Zjarrfikësja          128

Zyra e Informacionit 

ADRESA E BASHKISE

Bulevardi “Rinia” Maliq 
Tel.Fax:

+355 861 2 20 26

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq