Inspektim punimesh në fshatin Vloçisht -Njësia Administrative Libonik. 
Jam njohur me problematikat e banorëve dhe nevojën për shtesë në kanalizime

1/2

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq