top of page

Inspektim punimesh në fshatin Vloçisht -Njësia Administrative Libonik. 
Jam njohur me problematikat e banorëve dhe nevojën për shtesë në kanalizime

bottom of page