Kemi filluar tashme pastrimin e kanaleve kullues ne tokat torfike te zones Sheqeras-Vreshtas ! Kemi te bejme me toka te cila nuk mund te pastroheshin me pare nga lageshtia e tepert!

Adresa: Bulevardi “Rinia” Maliq, Korçë                                    Tel.&Fax.+355 861 2 20 26                                     www.bashkiamaliq.gov.al

NR TELEFONI

Policia                   129

Zjarrfikësja          128

Zyra e Informacionit 

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq