Kemi filluar tashme pastrimin e kanaleve kullues ne tokat torfike te zones Sheqeras-Vreshtas ! Kemi te bejme me toka te cila nuk mund te pastroheshin me pare nga lageshtia e tepert!

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq