Kemi filluar tashme pastrimin e kanaleve kullues ne tokat torfike te zones Sheqeras-Vreshtas ! Kemi te bejme me toka te cila nuk mund te pastroheshin me pare nga lageshtia e tepert!

NR TELEFONI

Policia                   129

Zjarrfikësja          128

Zyra e Informacionit 

ADRESA E BASHKISE

Bulevardi “Rinia” Maliq 
Tel.Fax:

+355 861 2 20 26

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq