top of page

Kemi filluar tashmë pastrimin e kanaleve kullues në tokat torfike të zonës Sheqeras-Vreshtas ! Kemi të bëjmë me toka të cilat nuk mund të pastroheshin më parë nga lagështia e tepërt!

bottom of page