top of page

Krijohet Këshilli i Paqes në Bashkinë Maliq . Jepen tituj "Ambasadorë të Paqes" 

bottom of page