top of page
gezim topciu.jpg

Biografia

Gëzim Ali Topçiu ka lindur më 3 Janar 1967.
 
Ka përfunduar shkollën e Mesme Maliq në vitin 1986.
Ka kryer studimet e larta  në Institutin e Lartë Bujqësor  Korcë,  në vitet 1986-1990.
 
Ka punuar si specialist bujqësie  në Ndërmarrjen e Kullotave Korçë në sektorët Vreshtas, Pojan, Liqenas, Moglicë në periudhën 1990-1995.
Ka pasur biznes privat në periudhën 1995-2000.
Nga viti 2000 e në vazhdim Kryetar i Bashkisë Maliq.
 
 Është i martuar me Znj.Filloreta Topçiu dhe ka dy fëmijë, Joriana dhe Raldo.
 
 

Karriera Politike:
·         Anëtar i Partisë Socialiste që prej vitit 1995, e që prej atëhere është zgjedhur në pozicione të rëndësishme  në strukturat e kësaj partie.
·         Kryetar i Partisë Socialiste Bashkia Maliq
·         Anëtar i Kryesisë të Partisë Socialiste të Rrethit Korçë 
·         Sekretar i Partisë Socialiste të Rrethit Korçë 
·         Anëtar i Asamblesë Kombëtare Partia Socialiste 
·          

Trajnime:
·         Autonomia Vendore dhe Decentralizimi
·         Menaxhimi Financiar
·         Menaxhimi i Ujësjellës - Kanalizimeve
·         Trajnime të ndryshme në kuadër të Pushtetit Lokal

bottom of page