Me unionin e gazetarëve të Qarkut Korçë për urimin e fund vitit ! Falenderim për lajmin e përçuar tek qytetarët dhe problematikat e ngritura !

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq