Me unionin e gazetarëve të Qarkut Korçë për urimin e fund vitit ! Falenderim për lajmin e përçuar tek qytetarët dhe problematikat e ngritura !

Adresa: Bulevardi “Rinia” Maliq, Korçë                                    Tel.&Fax.+355 861 2 20 26                                     www.bashkiamaliq.gov.al

NR TELEFONI

Policia                   129

Zjarrfikësja          128

Zyra e Informacionit 

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq