Me unionin e gazetarëve të Qarkut Korçë për urimin e fund vitit ! Falenderim për lajmin e përçuar tek qytetarët dhe problematikat e ngritura !

NR TELEFONI

Policia                   129

Zjarrfikësja          128

Zyra e Informacionit 

ADRESA E BASHKISE

Bulevardi “Rinia” Maliq 
Tel.Fax:

+355 861 2 20 26

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq