Ndjesë banorëve tē Gorës dhe Moglicēs për mungesën e energjisë elektrike ! Kam qëne sot në Gorë për tu njohur me situatën, e pēr tē marë masat e duhura bashkë me punonjësit e OSHEE-së e Njësisē Administrative

Adresa: Bulevardi “Rinia” Maliq, Korçë                                    Tel.&Fax.+355 861 2 20 26                                     www.bashkiamaliq.gov.al

NR TELEFONI

Policia                   129

Zjarrfikësja          128

Zyra e Informacionit 

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq