Bashkia Maliq fillon fazen e dyte per ndriçimet rrugore !

Ndrcim rrugor e sistemim rruge ne Lagjen Kupole Podgorie !

Kemi filluar me Zvirinen,Pendavinjin dhe Kolanecin !

Ne ditet ne vazhdim do punohet me fshatra te tjere!

Njesine Administrative Pojan !  

Sot kemi ndricuar edhe Zvezden !

NR TELEFONI

Policia                   129

Zjarrfikësja          128

Zyra e Informacionit 

ADRESA E BASHKISE

Bulevardi “Rinia” Maliq 
Tel.Fax:

+355 861 2 20 26

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq