top of page

Bashkia Maliq fillon fazen e dyte per ndriçimet rrugore !

Ndrcim rrugor e sistemim rruge ne Lagjen Kupole Podgorie !

Kemi filluar me Zvirinen,Pendavinjin dhe Kolanecin !

Ne ditet ne vazhdim do punohet me fshatra te tjere!

Njesine Administrative Pojan !  

Sot kemi ndricuar edhe Zvezden !

bottom of page