top of page

Në Bashkinë Maliq me Drejtorin e Përgjithshëm të Agjencise për mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore Z. Bekim Murati dhe Menaxherin e Projekteve . Shërbimi ndaj qytetarëve dhe Zyra me Një Ndalesë në fokus të takimit.

bottom of page