Në Bashkinë Maliq me Drejtorin e Përgjithshëm të Agjencise për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore Z. Bekim Murati dhe Menaxherin e Projekteve . Shërbimi ndaj qytetarëve dhe Zyra me Një Ndalesë në fokus të takimit.

Adresa: Bulevardi “Rinia” Maliq, Korçë                                    Tel.&Fax.+355 861 2 20 26                                     www.bashkiamaliq.gov.al

NR TELEFONI

Policia                   129

Zjarrfikësja          128

Zyra e Informacionit 

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq