Në Bashkinë Maliq me Drejtorin e Përgjithshëm të Agjencise për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore Z. Bekim Murati dhe Menaxherin e Projekteve . Shërbimi ndaj qytetarëve dhe Zyra me Një Ndalesë në fokus të takimit.

NR TELEFONI

Policia                   129

Zjarrfikësja          128

Zyra e Informacionit 

ADRESA E BASHKISE

Bulevardi “Rinia” Maliq 
Tel.Fax:

+355 861 2 20 26

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq