top of page

Në bllokun nr.10 Vreshtas

Në bllokun nr.10 Vreshtas, aty ku prej shumë kohësh kanalet kullues jo vetëm nuk ishin në funksion, por edhe nuk dalloheshin prej mbushjes.

bottom of page