Në bllokun nr.10 Vreshtas

Në bllokun nr.10 Vreshtas, aty ku prej shumë kohësh kanalet kullues jo vetëm nuk ishin në funksion, por edhe nuk dalloheshin prej mbushjes.

1/1

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq