Në Çereshnik (Qershizë)takim me banorët për rregullimin e rrugës

1/1

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq