top of page

Në fshatin Libonik duke realizuar kanalizimin e ujrave të zeza e të bardha, për të vazhduar me asfaltimin !

bottom of page