top of page

Në Fshatin Rov -Njësia Administrative Pojan 

Pas rikonstruksionit të shkollës dhe qendrës shëndetësore kemi filluar me asfaltimin e rrugës . Mbyllim premtimet tona në këtë fshat 

bottom of page