top of page

Në fshatin Shqitas -Njësia Administrative Pirg

Në fshatin Shqitas -Njësia Administrative Pirg, për zbatimin e projektit të Kanalizimit tē Ujrave të Zeza

bottom of page