Në fshatin Shqitas -Njësia Administrative Pirg

Në fshatin Shqitas -Njësia Administrative Pirg, për zbatimin e projektit të Kanalizimit tē Ujrave të Zeza

Adresa: Bulevardi “Rinia” Maliq, Korçë                                    Tel.&Fax.+355 861 2 20 26                                     www.bashkiamaliq.gov.al

NR TELEFONI

Policia                   129

Zjarrfikësja          128

Zyra e Informacionit 

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq

32366838_1673159759433842_3306615997439410176_n