Në fshatin Vashtëmi ku rruga po bëhet gati për asfalt 

1/1

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq