Në fshatin Vloçisht -Njësia Administrative Libonik, fillojnë prishjet për efekt të zgjerimit të rrugës

46507853_1928926307190518_77645797976986
46492277_1928926367190512_83732162330755
46675942_1928926263857189_99784623430146
1/1