Në Njësinë Administrative Pojan fillon puna për zvendësimin e tubacioneve të dëmtuara në tokat e fermerëve

31531416_1659954574087694_5225789792553271296_n

31641830_1659955167420968_638015313056628736_n

Adresa: Bulevardi “Rinia” Maliq, Korçë                                    Tel.&Fax.+355 861 2 20 26                                     www.bashkiamaliq.gov.al

NR TELEFONI

Policia                   129

Zjarrfikësja          128

Zyra e Informacionit 

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq