Në Njësinë Administrative Pojan fillon puna për zvendësimin e tubacioneve të dëmtuara në tokat e fermerëve

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq