top of page

Në Njësinë Administrative Vreshtas nga Agjencia e Ujitje-Kullim

Punë voluminoze në Njësinë Administrative Vreshtas nga Agjencia e Ujitje-Kullim pranë Bashkisë Maliq . Pastrim kanalesh , vendosje tombinosh e sistemim rrugë parcelash .

bottom of page