Në Njësinë Administrative Vreshtas nga Agjencia e Ujitje-Kullim

Punë voluminoze në Njësinë Administrative Vreshtas nga Agjencia e Ujitje-Kullim pranë Bashkisë Maliq . Pastrim kanalesh , vendosje tombinosh e sistemim rrugë parcelash .

1/1

NR TELEFONI

Policia                   129

Zjarrfikësja          128

Zyra e Informacionit 

ADRESA E BASHKISE

Bulevardi “Rinia” Maliq 
Tel.Fax:

+355 861 2 20 26

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq